تماس با ما آهنگ پیشنهادی هفته

دانلود آهنگ دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه سوسن

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

دانلود آهنگ سوسن دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه

آهنگ دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه سوسن از پارس موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه سوسن

دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه سوسن

دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه

دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه

این همه کلک ارثیه از کی داری

یه ذره روراستی چرا نداری سوسن

یه ذره روراستی چرا نداری

دروغ دروغ دروغه حرفات همه دروغه

عاشقی تو این روزا یه دامه یه دامه یه دامه

مرد خدا نیستی هنوز دل خامه دل خامه دل خامه

ندوسنتی چی میخوام خودتو فرار کردی

دانلود آهنگ بستی تو تا بار سفر از خونه ی ما سوسن

دانلود آهنگ بیا با ما به میخونه سوسن